Избери език:
 Регистрация Потребител Парола


Данни от неконсолидираните баланси на избрано от потребителя дружество, представени в пивот таблица с възможност за сгъване и разгъване и анализ както на високо, така и на ниско ниво

balance sheet

Месечна графика на SOFIX заедно с данни за съставляващите го комапинни за съответния посочен период

sofix chart

Графики на DJIA, Злато и overnight SOFIBOR, както и информация за емисиите облигации на БФБ-София и статистически данни за търговията с акции на БФБ-София през последния месец

charts

Данни по тримесечия от неконсолидираните отчети за доходите на избрано от потребителя дружество, представени като графика, която с едно кликване на мишката може да се превърне в таблица и обратно

non-cumulative income statement

Справка с данни от неконсолидираните отчети за доходите на избрано от потребителя дружество, представени като процент от приходите

common size income statement

Справка с основни коефициенти, изчислени на база неконсолидираните отчети на избрано от потребителя дружество

financial highlights

Разширена справка с финансови показатели, изчислени на база неконсолидираните отчети на избрано от потребителя дружество

financial indicators

Графика на пазарните коефициенти с възможност за бързо превключване, изчислена на база неконсолидирани данни на избрано от потребителя дружество

market ratios chart

Отчет за доходите по тримесечия на избрана от потребителя застрахователна компания

non-cumulative income statement insurance

Сравнение по основни финансови коефициенти на холдингови компании избрани от потребителя

financial highlights comparison

Сравнение по отчет за доходите на холдингови компании избрани от потребителя

non-cumulative common size IS comparison

Търсене на акции по зададени критерии

screening

Корелационна матрица с избрани от потребителя компании

correlations

Сравнение по бета коефициенти и статистическо разпределение на група от компании

betas and statistics

Справка за търговията и сделките на БФБ-София

trading info

Примерна справка с възможност за правене на прогнози

forecasts

Графично представяне на посредниците с най-много сделки продава

pie chart

Профил на компания

company profile

DCF модел

DCF model

 
Ресурси | За Контакти | Условия