Избери език:
 Регистрация Потребител Парола


X3Analyses Basic

Достъпът до продукта X3Analyses Basic се осъществява след първоначална регистрация (това не се отнася за потребители, които вече са се регистрирали по време на безплатния достъп). Всеки, който се регистрира получава безплатен достъп за два дни, през които може да разгледа продукта. След изтичането на този срок, акаунтът се дезактивира и може да бъде активиран след направено заплащане на абонаментна такса от страна на съответния потребител.

Абонаментната такса за достъп до X3Analyses Basic е:

- 150 лв. с ДДС за срок от една година

- 75 лв. с ДДС за срок от шест месеца

* “Сервиз Финансови Пазари” ЕООД си запазва правото да актуализира посочените цени в зависимост от пазарните условия. При промяна, новите цени ще бъдат своевременно оповестени. Платените вече абонаменти няма да се променят.

Плащането се осъществява по банков път. Сумите следва да се превеждат по банковата сметка на “Сервиз Финансови Пазари” ЕООД в Юробанк И Еф Джи България АД:

IBAN: BG98BPBI79401054424601

BIC: BPBIBGSF

В платежното нареждане задължително трябва да фигурират трите имена (ко наредителят е физическо лице) или наименованието на дружеството (ако наредителят е юридическо лице), като основанието за плащане е „ползване на X3Analyses Basic”.

След извършване на плащането е необходимо да се изпрати съобщение на адрес: finmserv@gmail.com, в което да се посочи, че е направено плащане за ползване на X3Analyses Basic от ....................................................... (трите имена за физически лица или наименованието на дружество за юридически лица), на ................(дата), за период от .................(1 год., 6 мес.), както и user name.............................., с който е направена регистрацията.

След получаване на това съобщение и потвърждение от банката за получаване по сметката на “Сервиз Финансови Пазари” ЕООД на съответната сума, акаунтът на съответния потребител се активира и може да се ползва продукта за съответния период.X3Analyses Professional

X3Analyses Professional се предоставя на съответния потребител след сключване на договор между него и „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД и заплащане на избрания вариант по следната Тарифа:

  1. Цена за 1 потребител за една година: 800
  2. Цена за 3 потребителя за една година: 2000
  3. Цена за всеки следващ потребител: 600

Посочените цени са в Евро и не включват ДДС.

Заплащането на договорените суми се извършва по банков път. Сумите следва да се превеждат по банковата сметка на “Сервиз Финансови Пазари” ЕООД в Юробанк И Еф Джи България АД:

IBAN: BG98BPBI79401054424601

BIC: BPBIBGSF

След подписване на договор и получаване на потвърждение от банката за получаване по сметката на “Сервиз Финансови Пазари” ЕООД на съответната сума, на съответния потребител се предоставя договорения продукт.

Запознаването с възможностите на X3Analyses Professional се осъществява след предварителна уговорка за времето и мястото с лицето, посочено в секцията „За контакти”.

 
Ресурси | За Контакти | Условия